Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Συνεδρίασε το Δ.Σ. Καρπενησίου με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Την 11η τακτική του συνεδρίαση πραγματοποίησε χθες Τρίτη 7 Ιουνίου στις 6 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου, όπου έγινε συζήτηση και πάρθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης προς την ΕΕΤΑΑ για συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής  ζωής»(εισηγητής ο κ.Δήμαρχος)

3.Εξουσιοδότηση Νομίμου εκπροσώπου της υπό σύστασης Ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου για την υποβολή αίτησης για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνισης Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής « της ΕΕΤΑΑ. »(εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)
4.Εισήγηση επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την εμποροπανήγυρη έτους 2011 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ. Γενιτσαρόπουλος)
5.Εισήγηση επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την παραχώρηση χρήσης πλατειών σε ενδιαφερόμενους που τα καταστήματα τους προβάλλονται σε αυτές (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ. Γενιτσαρόπουλος)
6.Λήψη απόφασης επί των αριθμ. 7 και 8/2011 αποφάσεων της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Χωριού. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ. Γενιτσαρόπουλος)
7.Αλλαγή χρήσης του σχολικού κτιρίου Μεσοκώμης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ. Γενιτσαρόπουλος)
8.Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης σε δημοτικό κτίριο στη Τ.Κ Στάβλων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ.Γενιτσαρόπουλος)
9.Επί αιτήσεων για παροχή νερού στην Τ.Κ Νοστίμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ. Γενιτσαρόπουλος)
10.Επί αιτήσεως κ. Αποστολοπούλου Φωτίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ. Γενιτσαρόπουλος)
11.Λήψη απόφασης για εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Χωριού. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ.Γενιτσαρόπουλος)
12.Εκμίσθωση  δημοτικού αναψυκτηρίου στον οικισμό Κορίτσα Κλειστού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ.Γενιτσαρόπουλος).
13.Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για  μη επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων τουριστικών ειδών ,ειδών λαϊκής τέχνης  ενθυμίων δώρων ειδών σπορ σκι και ορειβασίες  στις δημοτικές ενότητες του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ.Γενιτσαρόπουλος)
14.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2011. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτρης)
15.Παράταση προθεσμίας  για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση  Χελιδόνας»  αναδόχου κ.Τάσιου Ανδρέα. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης))
16.Παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Χελιδόνας» αναδόχου κ.Τάσιου Ανδρέα . (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης))
17.Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στο Γυμνάσιο Φουρνάς αναδόχου Χαρ. Χαντζηγρηγορίου  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης))
18.Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής  του έργου «Ολοκλήρωση δημοτικών σφαγείων Καρπενησίου . (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης))