Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

Για πληρωμές προσωπικού Με 166 εκατ. ευρώ ενισχύει τους ΟΤΑ το υπουργείο Εσωτερικών

Την ενίσχυση όλων των δήμων της χώρας με το ποσό των 166.749.285 ευρώ αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών. Το ποσό αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση του Μαΐου, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος.

Όπως αναφέρει η απόφαση, το παραπάνω ποσό προορίζεται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών των δήμων και κατά προτεραιότητα για τη μισθοδοσία του προσωπικού τους.