Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

Προθεσμία από 31 Μαΐου ώς 15 Ιουνίου Ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους

Ξεκίνησε χθες Τρίτη η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για 4 εκατοµµύρια µισθωτούς και συνταξιούχους.
Για όσους υποβάλλουν τις δηλώσεις τους στην Εφορία ή ταχυδροµικά, την Τρίτη εξέπνευσε η προθεσµία για ΑΦΜ που λήγουν σε 1, σήµερα, Τετάρτη, εκπνέει για όσωνο ΑΦΜ λήγει σε 2, την Πέμπτη σε 3, στις 30 Μαΐου σε 10, 20, 30, 40 ή 50 και στις 31 Μαΐου για όσους τελειώνουν σε 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00.
Αν οι δηλώσεις υποβάλλονται από τους ίδιους µέσω του TΑΧΙSnet, τότε η προθεσµία υποβολής λήγει στις 15 Ιουνίου, ανεξαρτήτως από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.Για το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ πρέπει να συνυποβληθούν αποδείξεις δαπανών, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το εισόδηµα (εκτός για όσους έχουν ετήσιο εισόδηµα κάτω των 6.000 ευρώ).
Για ατοµικό εισόδηµα από 6.000 έως 12.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις αξίας ίσης µε το 10% του εισοδήµατος. Από τα 12.000 ευρώ και πάνω, η αξία των αποδείξεων υπολογίζεται µε 10% για το τµήµα µέχρι τα 12.000 ευρώ και µε 30% για το τµήµα πάνω από τα 12.000 ευρώ.
Αν οι δαπάνες που καλύπτονται µε αποδείξεις είναι περισσότερες από τις απαιτούµενες για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου και µέχρι τα 15.000 ευρώ για ένα άτομο ή τα 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούµενος δικαιούται µείωση φόρου.
Η µείωση ισούται µε το 10% των 3.000 ευρώ, της διαφοράς ανάµεσα στο ποσό που απαιτείται για να κατοχυρώσει κανείς το αφορολόγητο (12.000), και το ανώτατο ύψος δαπανών που επιτρέπεται να δηλώσει (15.000 ευρώ), δηλαδή το όφελος είναι 300 ευρώ.
Αν η αξία των αποδείξεων είναι µικρότερη από την απαιτούµενη για την κάλυψη του αφορολόγητου, ο φορολογούµενος θα επιβαρυνθεί µε φόρο 10% επί του ακάλυπτου ποσού.
Αν η δήλωση κατατεθεί στην Εφορία ή αποσταλεί ταχυδροµικά, οι αποδείξεις συνυποβάλλονται µε τον φάκελο.
Αν υποβληθεί ηλεκτρονικά, φυλάσσονται από τους φορολογούµενους, για να προσκοµιστούν στη ∆ΟΥ, εφόσον τους ζητηθούν.
Newsroom ΔΟΛ