Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Καρπενησίου Προ της συνεδρίας θα γίνει ενημέρωση από τον Κώστα Μπακογιάννη για το Γ.Π.Σ

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη  18/5  και ώρα 19.00μμ το  Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
Πριν την συνεδρίαση θα γίνει ενημέρωση  από τον κ. Δήμαρχο, για το θέμα που προέκυψε με το Γ.Π.Σ
1.Τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού του Δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος ).
2.Εισήγηση επιτροπής ποιότητας Ζωής για την παραχώρηση των χώρων της κεντρικής πλατείας στους καταστηματάρχες. εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος)

3.Χορήγηση αδειών  υπαίθριου εμπορίου. εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος)
4.Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Καρπενησίου (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος ).
5.Έγκριση της αριθμ.7/2011 απόφασης του Ν.Π με την επωνυμία Γυμναστήρια Δήμου Καρπενησίου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης ).
6.Ψήφιση καταστατικού Ίδρυσης Συλλόγου εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης )
7.Επί αιτήσεως Συλλόγου Νέων  για την Ευρυτανία.
8.Υπογραφή συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου (λόγω αλλαγής φορέα πρώην Ν.Α Ευρυτανίας και νυν Δήμος Καρπενησίου) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος)
9.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2011 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος ).
10.Έγκριση απολογισμού έτους 2010 σχολικής  επιτροπής Νηπιαγωγείου Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίου Φουρνάς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος ).
11.Συγκρότηση τουριστικής επιτροπής  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος)
12.Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αλλαγή χώρου χρήσης πάρκιγκ σε χώρο αποθηκών Δήμου. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος)
13.Συγκρότηση επιτροπής  για ελέγχου δικαιολογητικών για την απαλλαγή του 40% από τα τέλη φωτισμού(εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος ).
14.Αποδοχή παραχώρησης εδαφικών λωρίδων (εισηγητής αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος
15.Παράταση προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δελομαχαλά από θέση Παλαιολόγια Τ.Δ Φουρνάς»(εισηγητής αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
16.Παράταση προθεσμίας έργου «Κατασκευή τοιχίων ΤΔ. Προυσού»(εισηγητής αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
17. Παράταση προθεσμίας του έργου «Βελτίωση δρόμου προς Αγιο Ρωμανό  Τ.Δ  Προυσού» (εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
18.Παράταση προθεσμίας του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου (πρώην Δήμου Δομνίστας)» (εισηγητής αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
19.Παράταση  προθεσμίας για το έργο «Βελτίωση δρόμου Καλλιθέα Άγιος Ανδρέας» (εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
20.Παράταση προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή δεξαμενής στο Άνω Καλεσμένο» αναδόχου κ. Καρέτσου Νικολάου . (εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
21.Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα τακτοποιητικού του έργου «Διαμόρφωση νέων θέσεων δημοτικού Κοιμητηρίου Καρπενησίου» αναδόχου κ. Χούπα Κων/νου (εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
22.Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα Α.Π.Ε του έργου «Εργασίες αναβάθμισης σχολικών μονάδων του Δήμου Φουρνάς  αναδόχου κ.Τσούτσικα Φωτίου (εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
23.Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα Α.Π.Ε του έργου «Επιχορήγηση Δ. Καρπενησίου για βελτιώσεις και κατασκευή χλοοτάπητα στο Ε.Α.Κ Καρπενησίου» αναδόχου κ.Βάτσικα Αγ. (εισηγητής αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
24. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανακαίνιση συντήρηση Βασικής Βιβλιοθήκης πόλης Καρπενησίου αναδόχου Κ/ξια  Κεφαλά Χ.-Τζογάνης Δ. (εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
25. Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση προσβάσεων στην Ι.Μ Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο ΔΔ Δομιανών « Δήμου Κτημενίων αναδόχου  Κ/ξια Παναγιωταράκος Βασίλειος –Γκορόγια Γεωργία  (εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
26.Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός  δημοτικών σφαγείων Καρπενησίου «οικοδομικές–Η/Μ εργασίες) αναδόχου Κοιν/ξιας Ι. Αθανασόπουλος – Η. Χαντζόπουλος (εισηγητής αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
(Παρατήρηση Λόγω της πολύωρης διάρκειας της  9ης συνεδρίασης τα θέματα 1,4,5,8,10,11,12,14,18-24  που είχαν  γραφεί στην πρόσκληση και αναβλήθηκαν  στις 5-5-2011 εισάγονται στην παρούσα συνεδρίαση).