Παρασκευή 20 Μαΐου 2011

Την Τετάρτη 25 Μαΐου η 16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου

Την ερχόμενη Τετάρτη Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ, θα πραγματοποιηθεί η 16η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :1.Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Εξωραϊσμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ Καρπενησίου» προϋπολογισμού 24.587,21 ευρώ

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ Καρπενησίου προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 618,03 για το έργο «Κατασκευή τεχνικού στη θέση Μεσαμπελιά»

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ και ανάθεση της εργασίας « Εργασίες συντήρησης δημοτικών σφαγείων Καρπενησίου»

5.Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος

6. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια μηχανήματος άντλησης ΤΚ Κλαυσίου

7.Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου « Διαμόρφωση αποθηκών του Δήμου στην στεγασμένη λαϊκή αγορά» προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ

8.Εγκριση γενόμενης δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης για τις επισκευές των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου

9.Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση εργασίας για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

10. Ψήφιση πίστωσης για τη μελέτη « Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωση μηκοτομών κλπ για την μελέτη αποχέτευσης του οικισμού «Κορίτσα» Π.Δημου Φουρνάς Ευρυτανίας»