Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

Σύσκεψη στη Λαμία για τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων παρουσία και των Δημάρχων Καρπενησίου και Αγράφων

Σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων, σχετικά με το ζήτημα της παύσης λειτουργίας και της αποκατάστασης των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) καθώς και της υλοποίησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε στη Λαμία .
Η σύσκεψη συγκλήθηκε από τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Καλλιόπη Γερακούδη, μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και παρευρέθηκαν σε αυτήν, η αρμόδια Υφυπουργός κ. Τζάκρη, υπηρεσιακά στελέχη των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, στελέχη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας για θέματα Περιβάλλοντος κ. Μπέτσιος, οι Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι Δήμων της Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος των ΦΟΔΣΑ και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η Υφυπουργός κ. Τζάκρη τόνισε την αναγκαιότητα της κοινής προσπάθειας για την έγκαιρη παύση λειτουργίας όλων των ενεργών σήμερα ΧΑΔΑ και την εκτέλεση έργων αποκατάστασή τους, σε εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης που έχει υποβάλει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για το σκοπό αυτό όπως είπε, προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του θέματος μεταφοράς των απορριμμάτων και σε ΧΥΤΑ εκτός των διαχειριστικών ενοτήτων στις οποίες ανήκουν εφόσον σε αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα έργα ΧΥΤΑ/Υ , καθώς και για την σύσταση κοινής επιτροπής παρακολούθησης εφαρμογής του Σχεδίου δράσης , και τέλος για την μετακύλιση των προστίμων από το κράτος στους Δήμους που δεν θα ανταποκριθούν εντός των δεσμευτικών προθεσμιών. Ωστόσο, όπως τονίστηκε, τα πρόστιμα αυτά μπορούν και πρέπει να αποφευχθούν , με τη συνεργασία Δήμων και ΦΟΔΣΑ και την μεταφορά του συνόλου των απορριμμάτων σε υπάρχοντες ΧΥΤΑ, ως προσωρινή λύση και έως την ολοκλήρωση των έργων που προβλέπονται από τον Περιφερειακό σχεδιασμό στερεάς Ελλάδας.
Μετά από συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, προκηρύσσεται άμεσα Πρόσκληση από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΡΑ για τη χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ, κατασκευής ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ , Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (κομποστοποίηση κλπ.) . Η χρηματοδότηση αφορά στα έργα αλλά και στις μελέτες που απαιτούνται. Σε ότι αφορά στις μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ , σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. που προωθείται ορίζεται δυνητικός Δικαιούχος και η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. , η οποία θα έχει και τον συντονισμό της όλης δράσης σε επίπεδο χώρας , και η οποία μπορεί να επιλεχθεί από τους ενδιαφερόμενους Δήμους για την προώθηση των μελετών τους.
Η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Γερακούδη, ζήτησε την συνεργασία όλων των πλευρών για την επίτευξη του κοινού στόχου , με την πλήρη υποστήριξη από πλευράς Αποκεντρωμένης Διοίκησης . Ομοίως συντάχθηκε ο εκπρόσωπος της Αιρετής Περιφέρειας, στης οποίας την αρμοδιότητα περνά το θέμα από τον Ιούλιο.
Οι Δήμαρχοι και μεταξύ αυτών οι «δικοί» μας Καρπενησίου και Αγράφων κ.κ. Κ. Μπακογιάννης και Δ. Τάτσης, από πλευράς τους εξέθεσαν τα ζητήματα της περιοχής τους σε ΧΑΔΑ ενεργούς ή μη αποκαταστημένους και προώθηση νέων έργων του ΠΕΣΔΑ.
Σε ότι αφορά στην παραλαβή των τελευταίων απορριμμάτων που σήμερα διατίθενται σε ενεργούς ΧΑΔΑ και λόγω της ανάγκης άμεσης παύσης λειτουργίας τους, θα υπάρξει συνεχής συνεργασία στο αμέσως επόμενο διάστημα , τόσο μεταξύ Δήμων όσο και ΦΟΔΣΑ.