Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Α΄ & Β’ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η προσχολική αγωγή μέρος της γενικής εκπαίδευσης και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της, γιατί εκεί διαμορφώνεται το 50% της προσωπικότητας και το 33% της συνολικής νόησης. Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν το πρώτο οργανωμένο σχολικό περιβάλλον και είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για την μετέπειτα γνωστική, συναισθηματική και ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς τα βιώματα της προσχολικής ηλικίας, χρωματίζουν ανεξίτηλα τον ψυχικό τους βίο και συμβάλλουν καθοριστικά στο να αποκτήσει το παιδί θετική αντιμετώπιση του σχολείου ως μορφωτικού και κοινωνικού θεσμού.
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, δημιουργείται η ανάγκη για αλλαγές και βελτιώσεις, τόσο στην ποιότητα των παιδαγωγικών υπηρεσιών όσο και στη διευκόλυνση της οικογένειας. Σε κάθε αλλαγή, όμως, που συντελείται ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της προσχολικής αγωγής, είναι απαραίτητο να κυριαρχεί η φιλοσοφία ότι η προσπάθεια πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού.
Η πολιτεία σεβόμενη, ως τώρα, απαρέγκλιτα το παιδαγωγικό έργο των Παιδικών Σταθμών, ψήφισε Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας, όπου οι παιδαγωγοί πρέπει να εργάζονται έξι ώρες. Με τη βίαιη ανατροπή του ωραρίου που προσπαθεί να προάγει το Υπ. Εσωτερικών, από 30 ώρες εβδομαδιαίως, σε 40 ώρες, μετατρέπει τους ευαίσθητους χώρους των παιδικών σταθμών, σε χώρους φύλαξης και baby parking.
Καθώς το επάγγελμα – λειτούργημα των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας, τοποθετείται στην ομάδα επαγγελμάτων υψηλής ευθύνης (αφού καλούμαστε να διαχειριστούμε μια αναπτυξιακή κρίσιμη, ευαίσθητη κι εξαιρετικά επιρρεπή σε ατυχήματα πληθυσμιακή ομάδα), με την αύξηση του ωραρίου, μία «επαγγελματικά εξουθενωμένη παιδαγωγός», θα έχει ελάχιστες πιθανότητες υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.
Με βάση τα πορίσματα ερευνών (Bennett and Tyler – 2006) το υπάρχον ωράριο (6 ώρες) των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας είναι στο όριο εκείνο που συμβάλλει στην αποδοτική εργασία.
Πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι, αλλά πιθανόν και κάποιοι γονείς που δεν έχουν σκεφτεί σε βάθος το μέγεθος του προβλήματος, να σταθούν με ευαισθησία κι ευθύνη απέναντι στα παιδιά και να λάβουν υπόψη τους, τις συναισθηματικές, γνωστικές και ψυχοσωματικές τους ανάγκες, γιατί ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
Έχουμε όλοι ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ!
Γι’ αυτό εμείς οι παιδαγωγοί, ζητούμε τη συμπαράσταση όλων σας.
Παιδαγωγοί και γονείς, πρέπει να αγωνιστούμε τώρα για να μη καταστρέψουμε και ταλαιπωρούμε τα παιδιά μας για πάντα!!!