Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

Επερώτηση Καρανίκα για τη Λίμνη Κρεμαστών

Ο Βουλευτής Ευρυτανίας την 12-4-11 κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή με αριθμό πρωτ. 14857 σχετικά με την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου και της επιφάνειας των υδάτων της λίμνης Κρεμαστών. Σε απάντηση της ερώτησης βρίσκονται ήδη στη διάθεση του γραφείου και κάθε ενδιαφερομένου τα υπ' αριθ. ΓρΔ/1684/28-4-2011  και 150372/18-4-2011 έγγραφα της ΔΕΗ και της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ αντίστοιχα. Σύμφωνα με αυτά η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Κάθε ενδιαφερόμενος για επαγγελματική δραστηριοποίηση στην εν λόγω περιοχή, θα πρέπει να απευθύνεται στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας η οποία θα προωθεί το αίτημα στη ΔΕΗ. Η Εταιρεία, με το έγγραφο που αναφέρεται παραπάνω, δεσμεύεται ότι θα αντιμετωπίσει με θετική γνωμοδότηση παρόμοια αιτήματα, δεδομένου φυσικά ότι θα τηρούνται κάποιες αποστάσεις ασφαλείας από το φράγμα αλλά και οι αστυνομικές διατάξεις για την αποφυγή ατυχημάτων και την ασφάλεια.
Επίσης, όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, στο πρώτο εξάμηνο του 2012 θα ολοκληρωθούν τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής της περιοχής, καθώς και τα προγράμματα για την προστασία των υδατικών συστημάτων, τις δεσμεύσεις των οποίων πρέπει να τηρεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα και με το κείμενο της επερώτησης του κ. Καρανίκα, ανοίγεται ο δρόμος για την αξιοποίηση της περιοχής σε αρκετούς τομείς, από τους οποίους  ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: Προγράμματα Οικοτουρισμού – Αγροτουρισμού στην παραλίμνια περιοχή, χωροθέτηση ζώνης υδροπλάνων για συγκοινωνιακές και τουριστικές μεταφορές, άδειες χρήσης για τουριστικά σκάφη, παραλίμνιες θέσεις αναψυχής με στόχο την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, άδειες για ελεγχόμενη αλιεία, ανάδειξη των Γεφυριών Τέμπλας και Μανώλη, κατασκευή παραλίμνιου οδικού άξονα Νεοχώρι – Φτερόλακα, κατασκευή κάθετου οδικού άξονα από τα Χρύσοβα, δημιουργία δύο προβλητών και ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, θέματα που κατά καιρούς απασχόλησαν και τους υπεύθυνους φορείς της περιοχής.
Επισημαίνεται ότι μετά τη δέσμευση της Εταιρείας για θετική γνωμοδότηση επί των παραπάνω δραστηριοτήτων, δεν απαιτείται αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και το νομικό πλαίσιο, και επιλύεται με τον τρόπο αυτό ένα ζήτημα που απασχολούσε επί σειρά ετών τους εμπλεκόμενους φορείς.
Πέραν αυτού του τόσου σημαντικού θέματος οκ. Καρανίκας  παρακολουθεί στενά και την εξέλιξη των υποθέσεων της κατασκευής νέου κτιρίου της Πυροσβεστικής μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. αλλά και της στελέχωσης του νέου κλιμακίου της Πυροσβεστικής στη Γρανίτσα, για το οποίο ο Δήμος έχει ήδη έτοιμες τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις.